Powiat Uckermark położony jest centralnie między rozwijającymi się miastami Berlinem i Szczecinem, w najdalej na północ wysuniętej części Brandenburgii. Jest atrakcyjnym regionem dla inwestycji w przemyśle, przemyśle przetwórczym, rzemiośle i handlu, ale przede wszystkim w rzemiośle przetwórczym. Miasta regionu Uckermark posiadają dobrze rozbudowaną infrastrukturę.

Region charakteryzuje urozmaicony, różnorodnie ukształtowany i niepowtarzalny krajobraz. Szczególną atrakcją regionu Uckermark są miejscowości z daleko zachowaną historyczną zabudową, np. odrestaurowane dom ryglowe i domy mieszczańskie, rynki, romantyczne podwórza, częściowo zachowane mury miejskie, kościoły i klasztory.

 

https://www.uckermark.de/index.phtml?mNavID=1897.4&La=1
https://www.regionalmarke-uckermark.de/pl/

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018