Aby prowadzić firmę u naszych zachodnich sąsiadów, nie trzeba rejestrować tam nowej działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców szuka bowiem nabywców swoich dobrze prosperujących biznesów z powodu zaawansowanego wieku. Jakie są plusy i minusy obu rozwiązań?

Powodów do założenia firmy za granicą może być wiele. Warunki na rynku wewnętrz­nym nie są wystarczająco korzystne, albo jest on już za mały. Mogą to być korzyści podatko­we, mniej biurokracji, albo większe możliwości otrzymania wsparcia z budżetu państwa lub samorządu itd. Warto tutaj spojrzeć na to, co oferują w tym zakresie najbliżsi sąsiedzi, czyli Niemcy, a zwłaszcza przygraniczny land Bran­denburgia. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na biznes w tym regionie, jest blisko ojczyzny, korzysta ze znakomitej infrastruktury oraz zyskuje dzięki temu, że jego produkty noszą oznaczenie „Made in Germany“.

Następca poszukiwany

Kto chce prowadzić działalność gospodar­czą w Niemczech, ma wybór: założyć firmę od podstaw lub skorzystać z coraz częstszej w Niemczech możliwości tzw. Unternehmen­snachfolge, czyli przejąć istniejące przed­siębiorstwo, którego właściciel sprzedaje je z powodu swojego wieku. To coraz częstsza sy­tuacja: niemiecki przedsiębiorca dobiega eme­rytury, a nie ma rodziny lub innych osób chęt­nych lub mogących kontynuować jego biznes.

Za obydwiema ścieżkami przemawiają ar­gumenty, które należy dobrze rozważyć.

Zakładanie firmy od podstaw

Nowa firma wymaga często na start mniej­szego kapitału oraz pozwala od początku wprowadzać w życie własny pomysł na biz­nes. Taki biznes może powstawać dokładnie według wyobrażeń właściciela. Innowacyjne pomysły i zdolność do zmiany mogą w tym przypadku prowadzić do sukcesu. Łatwo też dostrzec ryzyko budowania firmy od zera. Problemów do rozwiązania nie brakuje. Firmę trzeba wprowadzić na rynek, wyrobić sobie markę i sprostać konkurencji. Nie należy przy tym lekceważyć trudności w kontaktach z urzę­dami w zakresie otrzymywania niezbędnych pozwoleń i certyfikatów. Do tego dochodzą trudności językowe, z jakimi często zderzają się polscy przedsiębiorcy, w związku z tym, że wszystkie formalności muszą być załatwiane w języku niemieckim.

Przejęcie działającej firmy

Zalety modelu Unternehmensnachfolge wynikają z faktu, że taka firma ma już ugrunto­waną pozycję na rynku niemieckim. Oznacza to m.in., że relacje biznesowe z klientami i dostaw­cami pozwalają na generowanie przychodu natychmiast po transakcji kupna takiego przed­siębiorstwa. Pracownicy znają zakład i często stanowią zgrany zespół. Mimo to nie należy zapominać o problemach, jakie niesie ze sobą przejęcie firmy. Nabywca przejmuje niejako z dobrodziejstwem inwentarza dotychczasowe struktury i procedury. Musi więc z pracownika­mi, klientami i dostawcami wypracować nowe, oparte na zaufaniu relacje. Rozpoczęcie dzia­łalności w tym modelu wymaga też większych nakładów finansowych na starcie oraz oznacza wzięcie na siebie większej odpowiedzialności na początku prowadzenia firmy.

Wsparcie i informacje

Przedsiębiorcy, którzy przejmują firmy, ko­rzystać mogą z publicznych narzędzi wsparcia dla biznesu na takich samych zasadach jak ci, którzy rozpoczynają biznes od podstaw. Firmy szukające nowych właścicieli znaleźć można w licznych, poświęconych tej tematyce serwisach internetowych. Największym z nich jest www.nexxt-change.org z bardzo dużą licz­bą ofert z całych Niemiec. Partnerami w tej kwestii są izby przemysło­wo-handlowe (IHK). Doradzają one w zakresie możliwości przejęcia firm, dysponując bazą przedsiębiorców, którzy szukają następców, a także w zakresie narzędzi wsparcia i finanso­wania takich transakcji.

Foto: Unsplash.com

BLOG

Bądź jak Elon Musk. Skorzystaj z lokalnego wsparcia dla inwestorów w Brandenburgii Wschodniej

Już w lipcu 2021 produkcję rozpocznie gigafabryka Tesli w oddalonym o 160 km od Szczecina Grünheide. To świadectwo inwestycyjnej atrakcyjności graniczącego z Polską regionu.

więcej ...

Marchia Odrzańska – ziemia obiecana

„Ziemia obiecana” to powieść polskiego noblisty Władysława Reymonta i niezwykle popularny film reżysera Andrzeja Wajdy. W 2020 roku to nie Andrzej Wajda, ale pracownice Centrum Usługowo-Doradczego (SBC/CUD) Euroregionu POMERANIA i STIC Centrum wspierania przedsiębiorczości Brandenburgii Wschodniej w Strausbergu podjęły się realizacji filmowego projektu o przygranicznym regionie Markisch-Oderland, powiecie graniczącym z Polską, od Frankfurtu nad Odrą do Bad Freienwande i przejścia granicznego w Hohenwutzen.

więcej ...

Biznes w Niemczech: założyć od zera, czy przejąć działającą firmę?

Aby prowadzić firmę u naszych zachodnich sąsiadów, nie trzeba rejestrować tam nowej działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców szuka bowiem nabywców swoich dobrze prosperujących biznesów z powodu zaawansowanego wieku. Jakie są plusy i minusy obu rozwiązań?

więcej ...

Wschodnia Brandenburgia staje się logistycznym potentatem

Duży park przemysłowy i centrum logistyczne zbuduje w graniczącym z Polską Frankfurcie nad Odrą firma Alcaro Invest GmbH. Hale o powierzchni 160 tys. m kw. mogą być doskonałą lokalizacją m.in. dla dostawców oddalonej o 60 km gigafabryki Tesli oraz firm zajmujących się e-handlem.

więcej ...

Polski inwestor rozwija logistykę na pograniczu

Kolejowy terminal przeładunkowy we Frankfurcie nad Odrą to największy tego typu obiekt na polsko-niemieckim  pograniczu. Zrealizowana w partnerstwie z lokalną spółką miejską inwestycja firmy PCC Intermodal pokazuje, że dzisiaj władze i  mieszkańcy tego regionu przekonali się, że Polak może z powodzeniem zainwestować w Niemczech.

więcej ...

Od 13 czerwca granica polsko-niemiecka znów otwarta

Od 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski.

więcej ...

Jak kupić nieruchomość w Niemczech? | Radio Cosmo

Te informacje mogą przydać się tym, którzy przeprowadzają się do Brandenburgii Wschodniej. Czym różni się procedura kupna nieruchomości w Niemczech od tej stosowanej w Polsce? Audycję z praktycznymi radami ekspertów na ten temat publikuje na swojej stronie Radio Cosmo:

więcej ...

W Brandenburgii mieszka już ponad 22600 Polaków. Stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców w tym regionie | rbb24.de

Tematem liczby Polaków mieszkających w Brandenburgii zajęli się dziennikarze serwisu rbb24.de. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że przyrost liczby polskich mieszkańców tego landu jest imponujący: z nieco ponad 8 tys. w 2011 roku do przeszło 20 tys. w roku 2018. Według statystyk prowadzonych przez władze Brandenburgii w marcu 2020 roku liczba ta wynosiła już 22,6 tys. osób.

więcej ...

Brandenburgia wprowadza kwarantannę dla przyjeżdżających z zagranicy. Są wyjątki.

10 kwietnia weszło w życie rozporządzenie władz landu Brandenburgia nakładające obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantannę dla osób przyjeżdżających z zagranicy (również przez inne niemieckie landy). Nowe przepisy obowiązują do 19 kwietnia włącznie i nie dotyczy m.in. służb medycznych, kierowców i osób dojeżdżających do pracy.

więcej ...

Firmy w Brandenburgii Wschodniej korzystają z pomocy landu w związku z epidemią koronawirusa

Od 9000 do 60000 euro wynosi maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji z programu natychmiastowej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi epidemii.

Land Brandenburgia wspiera małe i średnie firmy oraz samozatrudnionych i wykonujących wolne zawody, którzy z powodu epidemii znaleźli się w położeniu zagrażającym ich dalszemu funkcjonowaniu i wpadli w kłopoty związane z płynnością finansową. Z myślą o nich powstał Program Natychmiastowej Pomocy (Soforthilfeprogramm).

więcej ...

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018