Od 9000 do 60000 euro wynosi maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji z programu natychmiastowej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi epidemii.

Land Brandenburgia wspiera małe i średnie firmy oraz samozatrudnionych i wykonujących wolne zawody, którzy z powodu epidemii znaleźli się w położeniu zagrażającym ich dalszemu funkcjonowaniu i wpadli w kłopoty związane z płynnością finansową. Z myślą o nich powstał Program Natychmiastowej Pomocy (Soforthilfeprogramm).

Znajdujące się w trudnej sytuacji przedsiębiorstwa zatrudniające do 100 pracowników mogą w niezbiurokratyzowany i szybki sposób otrzymać maksymalnie od 9000 euro do 60000 euro bezzwrotnej dotacji na pomoc w sytuacji nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej zagrażającego  istnieniu firmy.


Wsparcie z programu pomocowego zostało podzielone według liczby pracowników i wynosi odpowiednio:

    • do 5 zatrudnionych – do 9000 euro
    • do 15 zatrudnionych – do 15000 euro
    • do 50 zatrudnionych – do 30000 euro
    • do 100 zatrudnionych – do 60000 euro

Wdrożeniem programu zajmuje się Investitionsbank des Landes Brandenburg. Projekt koordynuje

Wnioski składać mogą firmy zatrudniające maksymalnie 100 pracowników i samozatrudnieni mający siedzibę, względnie miejsce pracy na terenie landu Brandenburgia.

Środki zostaną przelane na konto odbiorcy po wpłynięciu kompletnego wniosku.

Land Brandenburg wprowadził program pomocy dla firm o wartości łącznej 2 mld euro.

Aktualne informacje na temat pomocy znaleźć można w newsletterze banku: https://www.ilb.de/de/service/newsletter/index.jsp

Strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Energii Landu Brandenburgia dla przedsiębiorców w czasie epidemii (informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej, rynku pracy, ruchu transgranicznym, wsparciu dla firm; język niemiecki): https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.661351.de#accordion-tab-bb1c661863de

WFBB - Wirtschaftsförderung Brandenburg (Agencja Wsparcia Gospodarki Brandenburgii) uruchomiła specjalną infolinię dotyczącą wsparcia dla firm dotkniętych skutkami epidemii:
0049 331 730 61 222.


Źródło: https://www.wfbb.de/de/Corona-Virus-Unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCr-Unternehmen

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018