Rząd Brandenburgii chce, aby zakres zastosowań 5G był jak najbardziej widoczny i namacalny. Dlatego został przygotowany projekt "5G-Testbed-BB". Działanie finansowane jest przez niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu, który pozwoli, aby małe i średnie przedsiębiorstwa zapoznały się z zaletami nowej technologii dla ich biznesu i przemysłu. Stanowiska testowe są tworzone z partnerami współpracującymi z przemysłem i stowarzyszeniami. Projekt oferuje unikalne środowisko, które umożliwia testowanie technologii 5G i uzyskiwanie porad. Stanowiska testowe obejmują inteligentny kampus TH Brandenburg, lotnisko Schönhagen, nadzorowane przez TH Wildau, fabrykę modeli BTU Cottbus-Senftenberg, Instytut IHP we Frankfurcie nad Odrą i lotnisko Welzow.

Rząd Brandenburgii doskonale również rozumie wagę cyfryzacji jako swoisty proces zmian, który obejmuje prawie wszystkie dziedziny życia. Stwarza nowe możliwości rozwoju, również dla mieszkańców Brandenburgii i otwiera szeroki wachlarz możliwości dla biznesu, administracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnym programem jest - Program Cyfrowy 2025#dp25 Brandenburgii, który stawia w dużej mierze na praktykę kształtowania transformacji cyfrowej do 2025r. Program odzwierciedla specyfikę kraju związkowego pod względem struktury przestrzennej, ludnościowej i gospodarczej i został przygotowany na trzech poziomach zarządzania, aby jeszcze silniej skupić się na odbiorcach i grupach docelowych cyfryzacji.

"Kształtowanie transformacji cyfrowej jest podstawowym zadaniem dla nas wszystkich", powiedział sekretarz stanu dr Benjamin Grimm. "Dzięki Brandenburskiemu Programowi Cyfrowemu wyznaczamy kierunek dla edukacji, biznesu, usług publicznych, ale także kultury i zaangażowania obywatelskiego w Brandenburgii, aby stać się bardziej przyszłościowym. Zajmijmy się razem cyfrową transformacją naszego kraju!

strategia 5G_Strategie_Brandenburg.pdf

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2023